воскресенье, 24 марта 2013 г.

Ժամանակակից Gadget-ները 100 տարի անց


Այսօր հնագետները գտնում են տարբեր արտասովոր իրեր կապված մեր նախնիների հետ,իսկ ի՞նչ կգտնեն նրանք մեր օրերից 100 տարի անց: Այդ մասին մենք իհարկե չենք իմանա,սակայն ճապոնացի նկարիչ Մայկո Ակիբան ստեղծել է «հրաշք»,նա վերցրել  և հնադարյան ոճ է տվել ժամանակակից Gadget-ներին: Տեսեք,թե ինչ գտնեն հնագետները 100 տարի անց:


ՀԱՎԱՆԵ՛Ք ԵՎ ՏԱՐԱԾԵ՛Ք